FLS-Autoforsikringsklub                                                              Click here for English version

Alle henvendelser vedr. forsikringer bedes rettet direkte til klubbens kontor:

FLS-Autoforsikringsklub
Strandvejen 59
2100 København Ø
Tlf. 7224 4108

  Kontoret har åbent
Man. – Fre. kl. 9:00 – 16:00 (Tlf. fra 8:30)
Henvendelse kan også ske med e-mail til:
fls@gfforsikring.dk

FLS-Autoforsikringsklub blev stiftet i 1964 med det formål at skaffe de ansatte i FLSmidth billige og gode privatforsikringer.

Klubben er tilsluttet GF Forsikring a/s, som klubben var med til at stifte i 1967.

Foruden bilforsikringer kan der med fordel gennem klubben tegnes andre private forsikringer såsom familieforsikring (omfattende indbo, ansvar, retshjælp, m.m.), husforsikring, sommerhusforsikring, ulykkesforsikring, hundeansvarsforsikring, knallert- og motorcykelforsikringer, rejseforsikring, elektronikforsikring, m.fl. Vi har også en fordelagtig helkundeordning med rabat, samt en fordelagtig pensionist-familieforsikring.

For at tegne en bilforsikring kræves det, at man bliver medlem af klubben. Som medlem kan optages fastansatte i og pensionister fra FLSmidth og tilknyttede virksomheder i Danmark.

Ved tegning af en bilforsikring gennem klubben betales for hver forsikret bil et indskud på kr. 100, for hvilket klubben køber en aktie i GF Forsikring a/s. Der opkræves endvidere ud over forsikringspræmien et mindre årligt kontingent til klubben.

Læs mere om klubben her (http://www.gfforsikring.dk/vaelg-din-klub/klub-108), hvor man også kan se årets brev til medlemmerne, nyheder, m.m..

Brochurer, forsikringsbetingelser, forsikringsbegæringer, skadeanmeldelser, m.v. for alle privatforsikringer kan downloades fra hjemmesiden. Her kan også beregnes pris på de forskellige forsikringer.

 

Ved henvendelse til klubbens kontor laver vi gerne et godt samlet tilbud til dig.

Klubben har sin egen bestyrelse og sit eget bilskaderegnskab. Overskuddet i klubbens bilskaderegnskab tilbagebetales til medlemmerne i form af rabat på efterfølgende års præmie. Fra 2017 gælder det generelt at overskudsdelingen gælder for alle GF's forsikringer.

 

Klubbens bestyrelse består af følgende klubmedlemmer:

  • Bjørn Fatum, formand (lokal 1020)

  • Peter Kristensen, næstformand/sekretær

  • Carsten Gjaldbæk, kasserer

  • Peter Allan Larsen

  • Bo Bay (suppleant) 

 

Generalforsamling 07 april 2021 kl. 16.30 i E-112 / via "internettet"     Årsregnskab 2020, endelig.pdf Revisionsprotokollat 2020.pdf

Bilagene til dagsordenen er offentliggjort på klubbens hjemmeside: www.gfforsikring.dk/gf-fls/details/

 

 

Læs nærmere på ovennævnte klubhjemmeside om forholdsregler i tilfælde af skade.
Klik her
.

 
Bilforsikring Bilforsikring Indbo, Hus mm. Ulykke Rejse
  Autohjælp Bilforsikring        Indbo, hus mm.      Ulykke Rejse