FLS BØRNEfonden - Beskrivelse

 
                                                                            Forside                         Tilmeldingsblanket  

Hvem er vi? 
FLS BØRNEfonden er en firmaforening tilknyttet den selvstændige sponsororganisation BØRNEfonden.

Foreningen FLS BØRNEfonden blev startet i 1993 og har i dag ca. 100 medlemmer fordelt på flere FLS selskaber.
Som medlem af foreningen er man med til at sponsorere pt. 10 børn fordelt på seks lande i Afrika og Latinamerika. Det drejer sig om børn bosat i følgende lande: Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Guatemala, Kenya og Togo.

Gennem foreningen kan man tegne sig som sponsor for én eller flere andele à 25 kr. pr. måned. Beløbet trækkes automatisk via lønnen.

Hvad går pengene til?
Medlemmernes månedlige bidrag dækker først og fremmest udgifterne til barnets helbreds- og ernæringstilstand dvs. hjælp til læge og medicin. Dernæst hjælpes barnets familie i gang, så de kan dyrke og tilberede ernæringsrige fødevarer. Barnets sikres skolegang, skoleuniform, bøger osv. Hjælpen udbredes herefter til søskende og forældre i dét omfang, det er muligt. Søskende kommer i skole eller uddannes. Desuden får hele familien hjælp til køb af medicin og forbedring af boligstandard, vandforsyning og hygiejne.

Når der er overskud på FLS BØRNEfondens konto, sponsorerer foreningen konkrete lokale projekter. Senest har vi støttet et projekt for etablering af et solcelleanlæg til elektricitet til en landsby i Benin. Dermed kan børnene læse lektier om aftenen, når de kommer hjem fra arbejdet i marken. FLS Marketing har tidligere støttet FLS BØRNEfonden med fejltrykte T-shirts i forbindelse med Sjælsø Rundt.

Derudover har vores forening bl.a. været med til at finansiere følgende projekter:

• En motorcykelambulance i Benin
• Latriner til skoler i Benin
• En simpel bro i Togo så børn kan færdes sikkert på vej til og fra skole
• En brønd ved en skole i Burkina Faso så elever samt nærliggende landsbyer har adgang til rent vand
• En kornmølle i Benin så afgrøder kan blive malet. 650 familier er tilknyttet centeret, hvor møllen står.
• Folkekirkens Nødhjælp-projekt "Giv en ged" herunder mikrolån, høns, afgrøder osv.

Løbende får FLS BØRNEfonden rapporter og breve enten fra barnet selv eller de centre, de er tilknyttet. Disse beskriver, hvordan det går det pågældende barn i skolen samt til daglig. Til jul og fødselsdage sender vi gaver i form af penge. Tit skriver barnet selv for at takke for pengene. Her fortælles endvidere, hvad pengene er brugt til. For eksempel såsæd, plastiksandaler, lampeolie, levende husdyr osv.

BØRNEfondens arbejde
BØRNEfonden arbejder gennem lokale centre. Det enkelte sponsorbarn er tilknyttet et center i det pågældende projektland. Der findes mere end 70 centre. Hvert center har ca. 600 børn tilknyttet. Centeret er samlingssted for barnet og familien støttet af en sponsor. Barnet har sin egen mappe i centeret, hvor alle oplysninger er gemt. Det gælder alt fra individuelle pengegaver, vaccinationer til råd om kompostering og småbørnspleje.

Barnets forældre samt søskende involveres også i centerets virke. Nogle centre arrangerer aktiviteter for børn og voksne. Andre har bibliotek til rådighed, hvor barnet kan komme i fritiden samt efter skole for at læse eller spille spil. Desuden afholdes kurser om landbrugsteknikker og dyrkningsmetoder. På denne måde inddrages lokalområdet også i BØRNEfondens arbejde, så levevilkårene forbedres ved hjælp af en højere og mere stabil indkomst. Endvidere oprettes skoler, hvor søskende og andre unge kan få en teknisk uddannelse eller en landbrugsuddannelse. I nogle centre hjælper forældrene med at grave brønde og/eller latriner, hvilket giver en lettere adgang til rent vand.

Rent vand er en forudsætning for en bedre helbredstilstand. Det månedlige bidrag dækker ud over barnets skolegang også udgifter til sundhedspleje, behandling samt oplysning. For eksempel undervises unge mødre i hygiejne og ernæring. Desuden vaccineres børnene mod de mest almindelige børnesygdomme. BØRNEfonden er også medvirkende til bygning af for eksempel nye skoler samt forbedringer af eksisterende skoler samt børnehaver etc.