Nyheder

29.12.2016

Som en god afslutning på året – har FLS BØRNEfondens bestyrelse valgt at donere ekstra julegaver i form af gavekort til støtte af følgende projekter:

 

10 stk. Fyld skoletasken
10 stk. Palmetræer
10 stk. Legetøj til børnehave
10 stk. Udstyr til håndvask

 

Fyld skoletasken

Med dette gavekort køber vi et samlet skolematerialesæt til et barn til 1 års forbrug. Sættene indeholder bl.a. kladdehæfte, blyanter, tavle og kridt, farveblyanter, viskelæder og en lineal.

 

 

 

 

 

 

 

Palmetræer
Ved at stætte dette projekt får familier leveret små stiklinger til palmetræer, som de vil kunne dyrke og bruge til at producere palmeolie. Familierne vil kunne sælge olien videre, og palmetræerne vil på denne måde bidrage til at øge familiernes indkomst. Familierne modtager også undervisning i optimal dyrkning, vedligeholdelse og forarbejdning af palmeplanterne.

 

Legetøj til børnehave
Med et gavekort er vi med til at udstyre børnehaver i Vestafrika med legetøj som rutsjebaner, biler, dukker, malerbøger, bolde og klodser.

 

Udstyr til håndvask
De fleste børn i Danmark ved, at ”man skal vaske sine hænder, hver gang man børster tænder”. Med disse gavekort er vi med til at hjælpe børnehavebørn i Vestafrika med at holde sig sunde og raske ved at give udstyr til håndvask. Udstyret består af en vandtank med en hane, som fyldes op med rent vand om morgenen og rummer nok vand til håndvask resten af dagen.

 
 
 
10.05.2014
 Vi har fejret Mors dag i Danmark siden 1929. Det er en dag, hvor vi fejrer vores mødre og deres arbejde ved at glæde dem, typisk med en blomst. Mors dag havde oprindelig et socialt formål, idet overskuddet fra salget af blomsterne skulle gå til fattige og enlige mødre.

I Vestafrika er mødrene hjemmets kerne. De arbejder hårdt i den tørre varme, ofte med et barn på ryggen, i et utrætteligt forsøg på at skabe et bedre liv for deres børn, end mange af mødrene selv har haft.

For at markere Mor dag har FLS BØRNEfonden købt 20 fødselsattester, og er derved med til at hjælpe mødre med at skabe et bedre liv for deres børn.

En fødselsattest sikrer børnene en juridisk identitet, giver dem mulighed for at tage en eksamen, gå til lægen eller melde forbrydelser, hvis barnet bliver udsat for overgreb el.lign.
 
22.12.2014

Som en god afslutning på året – har FLS BØRNEfondens bestyrelse valgt at bruge DKK 20.000,- på køb af gavekort til følgende projekter:

 

30 stk. Fyld skoletasken
20 stk. Fødselsattest
10 stk. Legetøj til børnehave
10 stk. Udstyr til håndvask
  3 stk. Fødselskit
  3 stk. Kit til honningproduktion
  3 stk. Kit til grøntsagsproduktion

 

 

Fyld skoletasken

Med et gavekort støtter vi et barn i Benin med skolematerialer til 1 års skolegang (fx kladdehæfte, blyanter, tavle og kridt, farveblyanter, viskelæder og lineal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fødselsattest
Iflg. FN’s Konvention om Barnets Rettigheder har alle børn ret til en identitet, til et navn og til et statsborgerskab. Derfor er det essentielt, at alle børn får en fødselsattest, når de bliver født. Desværre mangler rigtig mange børn i Benin og Mali fødselsattester! Uden denne attest anerkendes børnene ikke som medlemmer af samfundet. De ekskluderes fra basale serviceydelser, nægtes grundlæggende rettigheder og er langt mere udsatte over for udnyttelse og misbrug. Uden en fødselsattest, kan man ikke tage sin afgangseksamen, ikke åbne en bankkonto og man har ikke stemmeret. Hvis et barn forsvinder, er det desuden meget svært for forældrene at anmelde det, da man ikke kan bevise barnets eksistens.
Med dette gavekort er vi med til at give børn i Mali og Benin en fødselsattest - og dermed retten til en identitet!
 

Legetøj til børnehave
Med et gavekort er vi med til at give børn i Togo lov til at lege og udvikle sig med legetøj (fx rutsjebaner, biler, dukker, malerbøger, bolde og klodser).

 

Udstyr til håndvask
De fleste børn i Danmark ved, at ”man skal vaske sine hænder, hver gang man børster tænder”. I Benin i Vestafrika vokser alt for mange børn op uden den basale forståelse for hygiejne. Med disse gavekort er vi med til at hjælpe børnehavebørn i Benin med at holde sig sunde og raske ved at give udstyr til håndvask. Udstyret består af en vandtank med en hane. Om morgenen fyldes tanken op med rent vand, og herefter rummer den vand nok til resten af dagen. Ingen frokost stiller alle børnene sig op på en række, og vasker hænder. På denne måde lærer de små om god hygiejne, og vigtigheden i, at man skal vaske hænder inden man skal spise, og når man har med mad at gøre.

 

Fødselskit
Ved køb af disse gavekort er vi med til at udstyre et sundhedscenter i Togo med fødselsmaterialer (som blodtryksmåler, stetoskop, tænger, skåle m.m.), og er dermed med til at mindske kvinders risici inden, under og efter fødslen.

 

Kit til honningproduktion
Unge i Burkina Faso mangler jobs og muligheder. For mange er den eneste udvej at flygte til nabolandene eller storbyerne. Med disse gavekort er vi med til at give et kit til honningproduktion (bistader, røgpuster, overtræksdragt, handsker og støvler). Som del af kittet får de unge ligeledes træning i honningproduktion og forretningsførelse, så de bliver hjulpet godt på vej mod en fornuftig indtjening og et håb for fremtiden.

 

Kit til grøntsagsproduktion
Burkina Faso er kun et ud af mange lande, som helt konkret mærker konsekvenserne af klimaforandringerne. Regntiden er blevet ustabil med risiko for længere tørkeperioder. Dette påvirker dyrkningen af jorden i landet. Ved at give et kit til unges grøntsagshaver – er vi med til at øge og stabilisere de unges høstudbytte i en usikker tid. Kittet giver redskaber til dyrkningen, og de unge får træning i grøntsagsproduktion, forretningsførelse og basal markedsføring.
Med disse gavekort er vi med til at give sundere mad til mange familier, en indkomst og et håb for fremtiden.

 
 
 

28.11.2014

 

Brøndprojektet i Togo er nu succesfuldt afsluttet

 

For godt og vel 1 år siden kunne vi, via et indlæg på Insite, oplyse, at FLS BØRNEfondens medlemmer havde været medvirkende til at støtte og igangsætte et brøndprojekt i Togo.
FLS BØRNEfonden støttede projektet med DKK 23.035,-, penge som manglede for at kunne starte opførelsen af 10 nye brønde ved landsbyen Tidonte i det nordlige Togo.
Vi er utrolig glade for at kunne fortælle, at projektet nu er succesfuldt afsluttet.


Projektet har resulteret i, at der er konstrueret 12 brønde i forskellige landsbyer i området Sanfatoute til gavn for 8 grupper af landbrugsgrupper bestående af 85 landmænd. Desuden er landmændene blevet trænet i optimal brug og vedligeholdelse af brøndene. Brøndene vil lette landmændenes adgang til vand til deres afgrøder og er derved en betydelig styrkelse af deres mulighed for at blive selvforsørgende.Oprindeligt var projektet planlagt til at skulle bidrage med 10 brønde, men eftersom konstruktionen af brøndene var billigere end estimeret blev det muligt at etablere 2 ekstra brønde for det indsamlede beløb. Desværre varede gennemførelsen af projektet længere end planlangt, eftersom projektet blev finansieret i regntiden og igangsættelsen derfor måtte udskydes. Bortset fra det er der ikke blevet ændret på projektet, og der blev ikke mødt andre forhindringer undervejs i forløbet.

  

   
 

 

24.06.2013

 

FLS BØRNEfonden støtter brøndprojekt i Togo

 

FLS BØRNEfondens medlemmer har senest været medvirkende til at støtte og igangsætte et brøndprojekt i Togo. FLS BØRNEfonden har bidraget med DKK 23.035,-, som manglende for at kunne starte opførelser af 10 nye brønde ved landsbyen Tidonte i det nordlige Togo.

 

Bønderne i Tidonte har hidtil selv gravet deres brønde, men de hjemmelavede brønde er af dårlig kvalitet og braser sammen i regntiden. Derfor bruges der megen tid på at reparere brøndene – tid der tages fra arbejdet i markerne og forringer bøndernes udbytte af arbejdet. Som en konsekvens er mange familier nødsaget til at opgive landbrugsarbejdet og flytte ind til byerne for at lede efter arbejde.

 

BØRNEfonden vil bruge pengene til at bygge 10 nye brønde til de i alt 80 brønde i Tidonte. Brøndene vil blive bygget med mere holdbare materialer, så bønderne ikke længere skal bruge tid på reparationer og vedligeholdelse.

Giv vand