Pensionistforeningen

Indmeldelse/Tilmelding

Mødeplan Bestyrelsen Vedtægter
Kære alle, vi har sammen med ledelsen i FLSmidth besluttet at aflyse de kommende møder, for at forebygge og mindske risiko for smitte af coronavis/covid-19.

Vi håber selvfølgelig på at vi snart kan ses igen. På gensyn til efteråret, med forhåbentlig mindre risiko for smitte af coronavirus. Vi vil opdatere jer på mail når der sker ændringer.
Bestyrelsen

 


Munkerupgaard julefrokost 2021
Julefrokosten på Munkerupgaard i 2021 er mandag d. 29. november. Så sæt allerede et kryds i kalenderen.

 
Kontingentet på 100,- betales ved det første årlige møde i oktober eller ved første fremmøde

Fotos fra vores jubilæumsfest samt julefrokosten 2017, kan ses her
 


 
Generalforsamling
Årsregnskab for 2018 kan hentes her - klik her for at hente det

Referat fra Generalforsamlingen 2019 kan læses her - klik her for at hente det


Mere information omkring sæsonens møder og arrangementer, kan ses under "Mødeplan"
 
Foto af mange af vores medlemmer (forår 2016) klik her

Foto fra møde med FLSmidth's nye CEO Thomas Schulz
Foto fra møde med FLSmidths CEO Thomas Schulz

Kommende og nuværende pensionister – se her!
FLS Pensionistforening er et godt tilbud.

Til den kommende pensionist (med eller uden kontraktansættelse)!!
En kommende pensionist, som får en kontraktansættelse, kan alligevel "omgående" blive medlem af pensionistforeningen, hvorfor vi anbefaler en indmeldelse, så du kan få glæde af møderne og det gode samvær med andre pensionister i sæsonen 2021-22.

Oplev spændende foredrag og aktiviteter. Mød og nyd samværet med andre kolleger, der ligesom dig går/er gået på pension. Samtidig undgår du at klippe navlestrengen helt over til dit gamle firma. Vær fortsat med på banen og få mulighed for at følge med i, hvad der sker i FLSmidth.
Vi har i de forgangne sæsoner med succes gennemført eksterne besøg på Dania, Mariager, Operahuset, NKT-museet, Carlsberg Besøgscenter, Frederiksborg Slot/Leonora, Nationalbankens Museum, Nordisk Film, Folketeateret, Oticon, Rambøll, rundvisning i Wilhelm Lauritzen terminalen i lufthavnen og et besøg i Bjørn Wiinblads hjem. I den forgangne sæson har vi været på rundtur på Kastellet og selvfølgelig også frokost mm på Munkerupgaard og så sluttede vi af med en spændende rundtur til forsøgscenteret Dania i Mariager.

Foreningen er åben for alle tidligere ansatte hos FLS-H og udlandskontorerne samt for enker og enkemænd efter disse. De senere år har foreningen også optaget pensionister fra de omliggende koncernselskaber i Valby, dvs. pensionister, som tidligere har været ansat hos FLSmidth.

Iflg. vedtægterne er foreningens formål at samle FLS pensionister én gang om måneden i tiden fra 1. oktober til 1. april i den hensigt at bevare kontakten indbyrdes og mellem FLSmidth og pensionisterne.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges iht. de gældende vedtægtsbestemmelser. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant.

Pt består bestyrelsen af:

Susanne Larsen, formand
Jan H. Nielsen, kasserer
Erik Herholdt, sekretær
Henrik Vinther, info & webmaster
Peter Allan Larsen, bestyrelsesmedlem
 
Jytte Spandet, bestyrelsessuppleant

Herdis Olsen, revisor
Gregers Andersen, revisorsuppleant

Generelt afholdes møderne den 2. torsdag i månederne oktober, november, december (bankospil), januar, februar og marts.

Møderne afholdes i kantine E (Nordica) og starter kl. 15.00.

Af hensyn til kantinen må alle, som ønsker at deltage i et møde, melde sig til via "besvar" på vor fremsendte mail eller til receptionen på telefon 3618 1525 ugen før mødet, dog senest mandagen før mødet. Undgå venligst tilmelding omkring kl. 9-11 om formiddagen.

Indmeldelse, betaling af kontingent (kr. 100 kr./sæson), udflugter mm samt evt. kaffe/middag betales på mødedagen eller til vores bankkonto: Reg.nr. 1551 og kontonr. 4335651715
De medlemmer der har en Smartphone kan betale med MobilePay til mobil nr. 41786

Det normale mødeprogram er følgende:

  • Kaffe/te og brød samt snak ved bordene

  • Foredrag af indbudt foredragsholder, ofte en aktiv leder/specialist fra firmaet eller fra et af de øvrige koncernselskaber samt meddelelser fra formanden

  • Middag med 2 retter mad samt øl/vand.

Møderne slutter normalt ca. kl. 17.30-18.00.

Til mødet i december (bankospil) samt til sæsonens sidste møde i marts er ledsager velkomne.
Foreningen har pt. over 150 medlemmer.

Vi glæder os til at se dig i pensionistforeningen!


Foto fra indledning af en af de tidligere sæsons møder