Indkaldelse til ordinærgeneralforsamling i FLS Amatørfotoklub.

 Dato for generalforsamling: Tirsdag 25 marts 2014 kl. 15.30

Dagsordenen var

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning

3)      Forelæggelse af regnskab (kassereren)

4)      Behandling af indkomne forslag

5)      Valg af kasserer, medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen

6)      Valg af revisor og revisorsuppleant

7)      Fastlæggelse af medlemskontingent

8)      Eventuelt