KUNSTFORENINGEN - Arkiv

Fredag d. 24. august 2012 kl. 16 viser kunsthistoriker Allan Mylius Thomsen rundt på DE YDMYGE STEDER i København.
Læs mere om arrangementet her.

 
 
Kunstforeningen - udlevering af 60 jubilæums-erindringsgave til medlemmer

Som informeret i indbydelsen til årets fernisering i Kunstforeningen, så blev endetalsgevinsten i 2011 erstattet af en jubilæums-erindringsgave til alle medlemmer. Erindringsgaven er et specielt papirtryk af et bestilt oliemaleri af Walther Schaldemose.

Der er endnu 2 datoer, hvor man kan afhente denne gaven på:

mandag d. 9. januar fra kl. 9-10.00 eller
torsdag d. 19. januar fra kl. 14-15.00

Kan afhentes i i A-124.

Mvh
Anette Thrane

 

Gevinstliste 2011

Klik for at få hele listen som PDF dokument

Udlevering af jubilæumsgave

Onsdag d. 21. december vil det være muligt for medlemmer af Kunstforeningen at afhente jubilæumsgaven.
Afhentning kan ske mellem kl. 09-11.00 i A-124.

For dem som ikke kan nå det i denne uge, vil det være to yderligere datoer:

mandag d. 9. januar fra kl. 9-11 eller

torsdag d. 19. januar fra kl. 14-15.00

ligeledes i A-124.

Mvh Anette Thrane

__________________________________

Kunstforeningen afholder ordinær generalforsamling i E-10

tirsdag 6. december 2011 kl. 16:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. Disse forslag
bedes skriftligt meddelt bestyrelsen i.h.t. vedtægterne.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Nye emner til bestyrelsen skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen
inden den forudgående 31. oktober.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ejner Tams, Mads Jespersen,
Mette Bech Kiersgaard og Anette Thrane, som alle gerne modtager
genvalg.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Fastlæggelse af medlemskontingent.
10. Evt.

Valby, d. 8. november 2011

Bestyrelse
Pr. 14.01.11 er bestyrelsens sammensætning således:

Anette Thrane, formand
Lisbeth Rønne Jensen, næstformand
Lars Jakobsen, kasserer
Mette Bech Kiersgaard, sekretær
Mads Jespersen, bestyrelsesmedlem
Ejnar C. Tams, bestyrelsesmedlem
Jannie F. Lindgreen, bestyrelsesmedlem

 

Fotos fra Kunstforeningens 60 års jubilæum

D. 6. april 2011 fejrede kunstforeningen sit 60 års jubilæum. Der blev afholdt reception på selve dagen og samtidig var der fernisering af medarbejdernes egne flotte kunstværker.

Mr Mox underholdt med tryllerier. Der blev serveret forfriskninger i form af vin, frugt, kaffe og flotte jubilæumslagkager, fremstillet af WIP. Gæsterne var med til at male 2 jubilæumskunstværker.

60aar

Se flere billeder fra dagen .......Klik HER

--------------------------------------------------------------------------------

KUNST og SKAT

Der har gennem det sidste års tid været en del oppe i medierne omkring skattepligt/indberetningspligt af gevinster udloddet af kunstforeninger.
Vi har fra vores skatteeksperter i FLS fået nedenstående udredning. Ydermere kan vi henvise til følgende artikel fra e-magasinet Facit fra juni 2011, som gennemgår beskatning af kunstværker udloddet fra kunstforeningen på arbejdspladser: http://viewer.zmags.com/publication/89e28fef#/89e28fef/10

· Gaver, du modtager fra foreningen ved f.eks. den årlige lodtrækning af kunstværker på generalforsamling, er skattepligtige.

· Du skal selv selvangive den skattemæssige værdi på din selvangivelse for indkomståret. Der foretages ingen indberetning fra foreningen.

· Du skal også selv fastsætte værdien, som gaven har for dig personligt. Det behøver altså ikke at være værdien i fri handel eller den pris, foreningen har givet for værket.

· Ved værdifastsættelsen kan du endvidere fratrække dit eget medlemsgebyr for året.

· I princippet kan en gaves skattemæssige værdi altså sættes til 0.

· Afklaringen af den korrekte skattemæssige værdi for dig vil være foreningen uvedkommende.


--------------------------------------------------------------------------------
INDBYDELSE
Til Kunstforeningens 60 års jubilæum


I anledning af Kunstforeningens 60 års jubilæum d. 6. april 2011 afholdes reception på dagen kl. 15-16.30 i E-kantinen, hvor vi byder på lidt forfriskninger.

I forbindelse med jubilæet afholdes samtidig fernisering af medarbejdernes egne kunstværker.

Til receptionen kommer Mr. Mox og underholder, samtidig med at I kan være med til at lave et jubilæumskunstværk.

Vi håber at medlemmer, medarbejdere og pensionister vil være med til at fejre dagen.

Venlig hilsen
Kunstforeningens bestyrelse


--------------------------------------------------------------------------------

60 års Jubilæum - Medarbejderudstilling

I anledning af at Kunstforeningen har 60 års jubilæum i år, har vi valgt at fejre det ved at lave en udstilling med værker lavet af ægte FLS'ere.

Kunstforeningen vil gerne være med til at formidle en “medarbejderudstilling”. Udstillingen skal som alle andre udstillinger vises i E vandrehallen og kantine E.

Vi søger ansatte, som har kunstneriske evner, dvs. indenfor maleri, sten, fotos, keramik – etc. Det pointeres at det kun er for ansatte.

Hvis man er interesseret i at deltage i en sådan udstilling, bedes I sende et brev/mail med fotos af nogle af jeres værker med angivelse mål og art (dvs. olie, akvarel etc.) til MBK, vær. B-216 – senest d. 21. marts.

Udstillingen vil blive afholdt primo april måned 2011.

Hvis interessen er stor, vil hver enkelt udstiller kun kunne fremvise 2 kunstværker. Hvis det er mindre kunstværker, kan der måske blive plads 3 stk. Men det vil vi tage stilling til, når vi ved, hvor mange som har lyst til at deltage.

Vi glæder os til at høre fra vores egne talenter.

Mvh Bestyrelsen


--------------------------------------------------------------------------------