Tennis

Banebookning

Hvem er hvem i FLS-TENNIS
Formand for FLS-Tennis og turneringsleder for handicapturneringerne: Henrik Brabrand, FLSmidth lokal 1620 - email HB@flsmidth.com

Regler for indmeldelse i FLS-Tennis
Indmeldelse i FLS-tennis medfører, at man bliver meldt ind i KB. Derfor afhænger mulighederne for medlemskab om der er åbne pladser i KB.
Indmeldelse kan ske fra april og frem til midten af august, det koster 140 kr. om måneden

Har man mulighed for at spille på en af vore indendørsbaner (Efter aftale men en holdkaptajn), kan man også melde sig ind i vinterperioden

Indmeldelse foregår ved at sende følgende information til formanden for FLS-tennis p.t. Henrik Brabrand

Navn
Hjemmeadresse
Telefon (Hjemme/mobil)
Fødselsdag

Regler for udmeldelse af FLS-Tennis
Udmeldelse af FLS-Tennis kan ske to gange året inden 1 juni med virkning fra august kontingentet, eller inden 1. december med virkning fra februar kontingentet. Grunden til at man kan udmelde sig to gange om året skyldes, at man kun kan melde sig ud af KB to gange om året. Udmeldelses sker til formanden for FLS-Tennis.

Forlader man firmaet, skal man huske at give besked til tennisformanden. Man skal f.eks. give besked om man ønsker at fortsætte i KB på egen hånd eller vil meldes ud.

2012

Info om turneringer m.m. www.flsclub.com\tennis